Bağlı Emir Koyma

Açık pozisyon veya bekleyen emire bağlı oan emirler Bağlı emirler olarak adlandırılır ve iki kategoriye ayrılır – Zararı durdur ve Kar al ve aşağıdaki yollardan biriyle ayarlanır:

  • "İşlem" penceresinde ticaret pozisyonu açarken.
  • "Emirler" diyalog penceresinde bekleyen emir (tür -"Bekleyen") koyarken.
  • Daha önceden açılmış pozisyon için "Emirler" penceresinde emir satırına sağ tıklayın ve açılan bağlam menüsününde "Bağlı emirler'i" seçin.
  • Daha önceden ayarlanmış emri değiştirmek için "Emirler" penceresinde emir satırına sağ tıklayın ve açılan bağlam menüsününde "Düzenle'yi" seçin.

Daha önceden açılmış pozisyon durumuna göz atalım - "Açık pozisyonlar" penceresinde pozisyon satırına sağ tıklayıp "Bağlı emirler'i" seçelim.Açılan "Bağlı emirler" diyalog penceresinde işaret koyabilir ve "Zararı durdur" ve "Kar al" emirleri için seviyeler belirleyebilirsiniz. Hem bir hem de her iki bağlı emri aynı zamanda koyabilirsiniz.Kar al seviyesi uzun pozisyonlar için cari kotasyondan daha yüksek, kısa pozisyonlar için ise daha düşük olmalıdır. Zararı durdur seviyesi uzun pozisyonlar için cari kotasyondan daha düşük, kısa pozisyonlar için ise daha yüksek olmalıdır.

Açık pozisyon üzerinde bağlı emirlerin modifikasyonunu aynı şekilde yapabilirsiniz - "Açık pozisyonlar" penceresinden "Bağlı emirler" penceresini çağırıp bağlı emirlerin seviyelerini değiştirebilirsiniz.

Yukarıya geri dön