Emir Koyma

"Quotations" penceresinde (kotasyonları açmak için "Trading" sekmesine tıklayın) tercih ettiğiniz enstrümana tıklayrak emir koyabilirsiniz. Grafiğin alt kısmında emir türünü seçin.

1. Bekleyen emir

Emir parametrelerini ayarlamak için alanların bulunduğu ek pencereyi açmak için "Pending" düğmesine tıklayın:

 • Emir hacmi (varlık birimlerinde)
 • Emir yönü ("Buy action") ve kilit modu (bir pozisyon açarken bu emir gerçekleştiğinde çalışıyor)
 • Emir fiyatı
 • Stop Loss ve Take Profit bağlı emirlerin seviyeleri
 • Trailing Stop seviyesi (sunucuda gerçekleşen)
 • Emir süresi ("GTC"/"Day")

İmleci sayısal alanların içinde, parametreleri ayarlarken açılan özel klavyedeki sağ ve sol işaretlerle taşıyabilirsiniz.

Emir koymak için "Done" düğmesine tıklayın (kullanıcı tarafından kapatılmamışsa, emri koyma sonuçları hakkında bir pencere görünecektir).

2. ОСО emri

Emir parametrelerini ayarlamak için alanların bulunduğu ek pencereyi açmak için "OCO" düğmesine tıklayın:

 • Emir hacimleri (varlık birimlerinde)
 • Emir yönleri ("Buy action"/"Sell action") ve kilit modu (bir pozisyon açarken bu emir gerçekleştiğinde çalışıyor)
 • Emirlerin açılış fiyatları
 • Emir süresi ("GTC"/"Day")

İmleci sayısal alanların içinde, parametreleri ayarlarken açılan özel klavyedeki sağ ve sol işaretlerle taşıyabilirsiniz.

Emir koymak için "Done" düğmesine tıklayın (kullanıcı tarafından kapatılmamışsa, emri koyma sonuçları hakkında bir pencere görünecektir).

Emir etkinleşir ve pozisyon açılırsa, diğer emir iptal edilir.

3. Aktifleşen emir

Emir parametrelerini ayarlamak için alanların bulunduğu ek pencereyi açmak için "Activation" düğmesine tıklayın:

 • Emir hacmi (varlık birimlerinde)
 • Emir yönü ("Sell action") ve kilit modu (bir pozisyon açarken bu emir gerçekleştiğinde çalışıyor)
 • Emrin açılış fiyatı
 • Aktivasyon fiyatı
 • Emir süresi ("GTC"/"Day")

İmleci sayısal alanların içinde, parametreleri ayarlarken açılan özel klavyedeki sağ ve sol işaretlerle taşıyabilirsiniz.

Emir koymak için "Done" düğmesine tıklayın (kullanıcı tarafından kapatılmamışsa, emri koyma sonuçları hakkında bir pencere görünecektir).