Ayarlar

Ana menünün "Ayarlar" / "Settings"/ fonksiyonu ile farklı türlerde ayarlar ile menü içeren bir pencere açılır:

"Kullanılan enstrümanlar" /"Instruments in use"/ ve "Enstrüman listesi" /"Instrument browser"/ fonksiyonları Rehberin önceki bölümlerinde ele alınmıştır. "Şifreyi değiştir" /"Change password"/ ve "Telefon şifresini değiştir" /"Change phone password"/ fonksiyonları içgüdüsel olarak anlaşılıyor.

1. "Тicaret" /"Trade"/ ayarları

"Тicaret" /"Trade"/ fonksiyonu ile tekabül eden pencere açılır:

Burada pozisyon açma diyaloğunda uygulanan varsayılan ayarlar belirtilir.

Kilit modunu /"Lock"/ yönetebilirsiniz:

  • "Kilit kullan" /"Use locks"/ ayarı işaretliyse bu modu her işlemde açarak veya kapatarak "Kilit" /"Lock"/ modunu işlemlerinizde kullanabilirsiniz;
  • "Kilit kullan" /"Use locks"/ ayarı işaretli değilse bu modu işlemlerinizde kullanmanız mümkün olmayacaktır.

Eğer aynı yönde (Alış ya da Satış) birden fazla pozisyonlarınız varsa ve "Kilit" /"Lock"/ modunu açmadan ters yönlü bir işlem gerçekleştiriyorsanız ilk olarak ayarlanan hacim en kârlı pozisyona ekleniyor, sonrasında eğer pozisyon hacmi yeterli değilse kalan hacim sonraki en kârlı pozisyona ekleniyor vb.. Ekleme burada cebirsel toplama (işaretli) anlamına geliyor, yani, aynı hacime sahip farklı yönlü işlem ve pozisyonu topladığımızda bu pozisyon kapanır; hacimlerin farklı olması durumunda bu işlemin farkına eşit hacimli tekabül eden pozisyon kalır.

2. "Çeşitli" /"Miscellaneous"/ ayarları

"Çeşitli" /"Miscellaneous"/ fonksiyonu ile aşağıdaki pencere açılır:

Bu pencerede işlemlerin sonuçları hakkında bildirimler ayarlayabilir, yenilemeleri kontrol edebilir, grafikler için grafik geçmişini ayarlayabilirsiniz.

"Her enstrüman için grafik aralığını kaydet" /"Save chart interval for each instrument"/ modu şöyle çalışır:

  • eğer işlaret yoksa grafik açıldığı zaman varsayılan olarak herhangi bir enstrüman üzerinde oluşturulan bir önceki grafiğin aralığı (zaman aralığı) ayarlanır;
  • eğer işaret varsa her enstrüman için tam olarak aynı enstrüman üzerinde oluşturulmuş bir önceki grafiğin aralığı hatırlanır ve grafik varsayılan olarak bu aralık ile oluşturulur.

3. "Loginler" /"Logins"/ ayarları

"Loginler" /"Logins"/ fonksiyonu ile hesaplarınızın listesini düzenleyebileceğiniz bir pencere açılır: