İş modeli

ECN-marketplace’ler

(bankalar – likidite sağlayıcıları)

Fiyatlar

Emirler

Likidite sağlayıcıları bankalardan fiyatların entegrasyonu. En iyi Bid ve Ask fiyatlarla gerçek zamanlı kotasyonlar oluşturma.

Müşteri emirlerinin ve otomatik transfer (DMA/STP) emirlerinin bankalararası piyasada toplanması.

Fiyatlar

Emirler

MÜŞTERİLER

Kliring

Prime Broker

Şirketin iş modeli müşteri ile açık ve güvenli ilişkilere dayanmaktadır. Şirket ECN marketplace’te önde gelen likidite sağlayıcıları bankalardan kotasyonları alıyor ve en iyi fiyatlardan müşteriler için gerçek zamanlı kotasyonlar oluşturyor. Müşteri, terminalde her finansal enstrüman için en iyi alış ve satış fiyatlarını görebilir ve ticarete devam edebilir. Bunun sonucunda tüm müşteri emirleri geçerli en iyi alış ve satış fiyatlarını sunan likidite sağlayıcısın fiyatlarıyla gerşekleşir. Prime Broker Şirket ve Bankalar - likidite sağlayıcıları arasında kliring işlevleri gerçekleştirir (taahhütlerin karşılıklı olarak tanınması).

Şemamızın ayrıntılarını Emirlerin gerçekleşme modeli sayfasında bulabilirsiniz.