PCI Oluşturma

 1. Portföy Kotelenme Metodu (PQM) ile sentetik enstrüman (bundan sonra PCI) oluşturmak için NetTradeX PC platformun “Şimdiki kur” penceresinde farenin sağ düğmesine tıklayın ve açılan menüden “PCI GeWorko oluştur” seçeneğini seçin.

 2. Açılan "Özel kompozit araç (PCI) oluşturma penceresinde PCI'nizin baz ve karşıt kısımlarında olacak varlıkları belirlemeniz gerekecektir. "Kullanılabilir varlıklar" listesinde gerekli olan varlıkları bulabilirsiniz. Örneğin, baz kısmı birkaç bitki üzerinde futures'lardan oluşan portföyden, karşıt kısmı ise altın ve gümüşten oluşan portföyden oluşan yeni bir PCI yaratalım.

  Varlığı tıklayarak seçin ve onu baz veya karşıt tabloya yerleştirmek için taşıma düğmesine basın (">"). Sonuç olarak seçilen varlık tabloda görünür ve onun adı "Kullanılabilir varlıklar" ("Available assets") listesinden silinir, çünkü oluşturulan PCI tablolarından birinde bir varlık sadece bir kez dahil edilebilir.

  Bundan sonra PCI'deki her varlık için ağırlık belirlemeniz gerekir.
  Bunu üç seçenekten birini kullanarak yapabilirsiniz:
  1. "Hacim" alanında varlık birimleri ile;
  2. "Oran" alanında belirlenen limitli hacimden (USD) varlık değeri yüzdeleri ile (USD);
  3. "Hacim [USD]" alanında varlık değeri ile. Birinci ve ikinci seçenek durumunda varlık değerleri PCI oluşturma anında USD ile hesaplanır.

  Örnek 1

  Bu örnekte baz kısım 1 Nd100 kontratı ve karşıt kısım 1 SP500 kontratından oluşur. Bu PCI iki varlığın spread (çifti) ticareti için iyi bir fırsat sağlar - yüksek teknoloji şirketlerinin hisse senedi endeksi Nd100 ve SP500 hisse senedi endeksi.

  Bu PCI'yi terminalin önerdiği isimle kaydedelim: “&Nd100/SP500”.

  Örnek 2

  İkinci örnekte baz kısmın varlıklarını (çeşitli türlerde tahıl ürünleri üzerinde CFD'ler) 100.000 USD limitli hacimde eşit yüzdelere bölüyoruz, karşıt kısmın varlıklarını ise (varlıkların hacim birimlerinde) 40 ons altın ve 2000 ons gümüş olarak belirliyoruz.

 3. Yeni PCI oluşturma prosedürünü tamamlamak için enstrümanın adını seçmeniz ve onu kaydetmeniz gerekir. Eğer “Kaydet” seçeneğini seçerseniz PCI verilen yapının adıyla kaydolur (varlıkların adlarından oluşan ama 20 sembolü aşmayan). İkinci örnekte "Farklı kaydet" seçeneğini seçeceğiz ve "İsim" alanında “&grain/precious_met” girerek "Kaydet" düğmesine basacağız.

 4. PCI oluşturma prosedürünü tamamlamak için oluşturma penceresini "Kapat" düğmesi ile kapatın (iki eylem içeren başka bir seçenek de seçebilirsiniz – "Kapat ve kullanılan enstrümanlara ekle").

  İlk PCI’niz başarıyla kaydedilmiştir. PCI’niz oluşturulduktan sonra onu kullanılan enstrümanlar listesine ekleyebilir, fiyat tarihi grafiğini açabilir, oluşturulan enstrüman üzerinde teknik analiz ve yeni enstrüman ile ticaret yapabilirsiniz.

  Bir PCI 25 varlıktan fazlasını içeremez (baz ve karşıt kısımlarda toplam olarak). Bir ticaret hesabında 100 PCI oluşturulabilir. Bir iş alanında PCI sayısı kullanılan enstrümanlar listesinde (ticaret ve grafik oluşturmak için) 10’u aşmamalıdır. 5. Mevcut PCI kotasyonlar ve işlemlerinin hesaplanma özellikleri

  Mevcut PCI kotasyonları enstrümanın genel yapısında onların ağırlıkları dikkate alınarak tüm bileşenlerin cari Bid ve Ask değerlerinden hesaplanır. PCI bileşenlerinden herhangi birinin yeni bir tick’i (kotasyon değişiklikleri) alındığı anda NetTradeX platform sunucusu PCI biriminin koşullu satın alımı ve satışı için hesaplama yapar, ki bu PCI için geçerli Bid ve Ask değerlerini sağlar.

  PCI fiyatı tüm bileşenlerin ayarlanan hacimlerinde baz bileşenlerin değeri (USD cinsinden) bölü karşıt bileşenlerin değerine (USD cinsinden) eşittir. Oluşturma anında PCI’nin başlangıç fiyatı Baz kısmın toplam miktarı [USD] bölü Karşıt kısmın toplam miktarı [USD] olarak hesaplanır. Örnek 2’de bu 100000 / 91141.20 = 1.0972 olur.

  Bu kişisel enstrümanı oluşturduktan sonra uzun zaman geçtiğini ve bileşenlerin kotasyonlarının anlamlı derecede değiştiklerini varsayalım. Geçerli kotasyon hesaplamaları ve PCI'mizin birimini gerçek satın alma işlemi hesaplamalarını resimleyelim. "Açık pozisyonlar" penceresinde PCI'miz için Buy pozisyonuyla bir satır görünecektir.

  PCI (Ask) kotasyonu tüm PCI bileşelerinin önceden belirlenen hacimleriyle hesaplanır ve (68.49 * 377.8+72.48 * 348.3+23.46 * 1026.9+42.85 * 544.8) / (2000 * 17.195+40 * 1228.66) = 1.17986 eşittir.

  PCI bileşenleri ile işlemlerin gerçekleşme özelliklerine dikkat edin.

  base Kişisel enstrümanın baz bileşenleri ile işlemler enstrümanın oluşturulması sırasında ayarlanan hacimlerle gerçekleşmektedirler.

  Kişisel enstrümanın karşıt kısmının bileşenleri ile işlemler hesaplanan hacimlerle gerçekleşmektedirler: bileşenlerin başlangıçta ayarlanan hacimleri geçerli PCI kotasyonu ile çarpılır. Örneğin, gümüş için hacim 2000*1.17986 = 2359.72 onsa eşit olacaktır.

  PCI hacmi 1’e eşit değilse, o zaman tüm bileşen hacimleri PCI hacmine normalize edilecektir.

  İşlem sırasında PCI bileşenleri hacimlerinin ön hesaplamasını "İşlem" penceresinin «Possible PCI Base Position» bölümünde görmek mümkündür.

  İşlemin gerşekleşmesi sırasında: 1) baz kısmın bileşenlerinin değer toplamı (USD) karşıt kısmın bileşenlerinin değer toplamına (USD) eşit olmalıdır; 2) her bileşen yüzdesi (USD) PCI'yi oluştururken ayarlanan yüzdeye eşit tutulmalıdır. Örneğin XAG ve XAU bileşenlerin ayarlanan ilişkisi 2000/40 = 50 koşullu işlem sırasında da korunuyor: 2194.40/43.89 = 50.

  Müşterinin işlem platformunda hem PCI'mizin açık pozisyonunun hem de onun bileşenleri üzerinde pozisyonların bulunduğunu unutmayalım. Bileşenler üzerideki işlemler NetTradeX sunucusuna geliyor (ve bileşenler üzerinde pozisyonlar açılıyor) ve burada bu pozisyonlarin likidite sağlyıcılarına transferi ve hedging'i gerçekleşiyor.

 6. PCI İthalatı/İhracatı

  Oluşturulan PCI'leriniz NetTradeX platformunun sunucusunda saklanır. NetTradeX terminalinizdeki belirli bir PCI'yi silerseniz (aşağıdaki resimde "Sil" işlevine bakın), o zaman sunucudan da silinecektir. Ancak, PCI'lerinizi bir sabit disk sürücüsüne kaydedebilirsiniz.

  PCI İhracatı

  Oluşturulan PCI'lerinizi ".pci" uzantılı bir dosya olarak bir sabit disk sürücüsüne aktarabilirsiniz. Bunu yapmak için, "Piyasa gözlemi" penceresinde "Enstrümanları ekle..." fonksiyonunu seçin ve açılan "Enstrüman listesi" penceresinde "My Instruments" satırında PCI'lerinizin listesini genişletin.

  Sonra, aktarmak istediğiniz PCI satırından bağlam menüsünü çağırın (sağ tıklayın) ve "İhracat" fonksiyonunu seçin. Açılan iletişim penceresinde, disk üzerinde istenen klasöre “.pci” uzantılı bir dosya oluşturun.

  Dosyanın adı PCI adından farklı olabilir. Ayrıca, enstrüman adında “/” eğik çizgi işareti varsa, bu işaret PCI'nin dosya adında başka bir işaret ile değiştirilmelidir.

  PCI İthalatı

  “.pci” uzantısıyla dosyanın ithalatı için terminalin "Piyasa gözlemi" penceresinde "Kullanılanlara ekle..." fonksiyonunu seçmelisiniz ve açılan "Enstrüman listesi" iletişim penceresinde "My Instruments" satırında bağlam menüsünü çağırmalısınız (sağ tıklayarak). Sonra, "İthalat" fonksiyonunu seçin ve açılan iletişim penceresinde, disk üzerindeki dosyadan ".pci" uzantılı bir dosya seçin ve bunu NetTradeX terminaline indirin.

  Bu dosya şirketin sitesinde PCI Kütüphanesi'nden olabilir. Bu PCI, önce web sitenin ilgili sayfasından indirilmeli ve kullanıcının sabit disk sürücüsünde dosyasına kaydedilmelidir.