fbForex Temel Analiz | Forex Ticareti | IFCM Türkiye

Forex Temel Analiz

Test your knowledge before trading

12 simple questions that will help you .....

Döviz piyasasında uygulanan temel analiz uluslararası ekonomik, mali ve politik faktörleri, onların döviz kurları üzerindeki korelasyon ve etkisini inceliyor. Böylece grafiklerde eksik olanları farkediyor. Teknik ve temel analiz piyasa istatistikleridir. Forex temel analiz ve teknik analiz arasındaki ana fark temel analizin pozisyonlara dayalı olmasıdır, Forex piyasasının döviz fiyatları da temel ekonomik faktörlere bağlı arz ve talebi yansıtır.

Ticaret ülkelerinin ekonomi değişiklikleri, siyasi seçimler, finansal otoritelerin düzenleyici eylemleri, doğal afetler döviz oranlarını etkiler. Ve eğer bu olaylardan birini tahmin etmek mümkün değil ise, diğerlerini planlamak mümkündür. Herhangi bir göstergenin çıkışı önceden bilinir. Ekonomik göstergelerin ve önemli olayların takvimleri var (çıkışın tam tarihini veya yaklaşık zamanını gösterir). Uygun olarak, eğer rasyonel ve çağdaş prognoz oluşturmak istiyorsanız gelecek döviz kuru dalgalanmalarını tahmin etmek ve bundan kâr elde etmek mümkündür.

Çok fazla detaya girerek analiz etmeyin. Büyük miktarda temel faktörler,çok fazla bilgi ile kendinizi aşırı yükleme tehlikesi var. Deneyimli trader'lar bile bu tuzağa düşer ve fiyat değişimi hakkında karar alamaz.
Fundamentalistler için en iyi yaklaşım bütün temel faktörlerin genel bir listesini kullanmaktan yerine daha etkili göstergelerden bazıları ile çalışmak olduğu düşünülmektedir.

Döviz kuru değişimini etkileyen temel makroekonomik göstergeler arasında aşağıdaki önemli göstergeler ayırt edilebilir:

Faiz oranı (Interest Rate)

Ekonomik ve finansal göstergelerin hiçbiri döviz piyasasının dinamiklerini faiz oranları gibi önemli ölçüde izlemez.

Her şeyden önce faiz oranının ulusal para birimi ile ilgili Merkez Bankası'nın etki aracı ve devletin para politikası zincirlerinden biri olarak kabul edildiğini bilmek önemlidir. Kısa vadeli faiz oranları ticari bankalar için Merkez Bankası tarafından yayımlanan krediler ile yüzde boyutunu belirler. Belirlenen hedeflere bağlı olarak, Merkez Bankası, enflasyon dalgası gözlemlenmesi durumunda, ulusal para birimini etkilemek için çalışır. Bu faiz oranlarını düzenleme aracılığıyla yapılır. Eğer sayaç enflasyon yollarına başvurma kararı alınırsa bu Merkez Bankasının faiz oranlarını artıracağı anlamına gelir.

Böylece, serbest dolaşımda olan parasal araçların miktarı kısalacaktır, ki bu enflasyon seviyesinin kontrölünü getirir. Eğer dolaşımdaki paranın infüzyonu hakkında karar verilir ise buna göre faiz oranı askıları azalacaktır. Diğer para birimleri karşısında verilen para biriminin faiz oranının yüksek oldukça /büyük bir yüzde diferansiyeli/ yüksek faiz oranı ile depozito üzerine fonlamak için bu parayı satın alacak yabancı yatırımcılar olacaktır. Kısacası, yüksek faiz oranları yatırım aracı olarak dövizi cazip hale getiriyor, ki bu uluslararası döviz piyasasında o döviz üzerinde talebin artığı ve döviz kurunun büyüdüğü anlamına geliyor.

GSYİH (GDP)

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla tahmini bir zaman döneminde (ay/yıl) ülke tarafından üretilen tüm mal ve hizmetlerin maliyetidir. GSYİH verileri üç ayda bir güncellenir. Bu en önemli göstergelerden biridir ve bir ülkenin ekonomik durumu hakkında değerlendirme buna göre yapılabilir.

Tarım dışı İstihdam (Nonfarm payrolls)

Bir ay içinde tarım dışı sektörlerde yaratılan yeni işyerlerinin miktarı
Gösterge İşgücü İstatistikleri Bürosu tarafından tahmin ediliyor ve aylık ABD istihdam dinamiklerini yansıtıyor.

Bordro çalışanların maaşlarının buna dayanarak verildiği bir ödeme levhasıdır. Gösterge 400000 firmaların numunesi ile yaklaşık 500 sanayi (üretim, inşaat, ticaret, hizmetler, gayrimenkul, finans, sigorta) içerir. Bu kuruluş istihdam olarak adlandırılır. Göstergenin tahmini için 50000 hanelerin anketi yapılır. Bu göstergenin büyümesi istihdam ve dolar kurundaki artışı karakterize etmektedir. Bu “piyasaya yön veren” gösterge olarak adlandırılır. Ayda 200 000 değeri artışının ortalama % 3.0 GSYİH artışa eşit olduğuna dair ampirik bir kural vardır. Bu bir kural olarak her ayın ilk Cuma günü 8.30’da (Doğu Standart Saati, New York) yayınlanır.

Tüketici Fiyatları Endeksi (Consumer Prices Index)

Tüketici Fiyatları Endeksi, raporlama dönemi (bir ay, 3 ay, bir yıl) için mal ve hizmet grubu fiyat düzeyi değişimini yansıtmaktadır. Bu, bir ay veya bir yıl önce tüketici fiyat değerine göre geçerli ayın mallar ve hizmetler tüketici sepeti değerinin karşılaştırması için oluşturulmuştur. Endeksler sepetinde mallar yaklaşık % 44 ve hizmet - % 56 oluşturmaktadır. Bu, tüketici enflasyonunun erken ve yaşam maliyetinin en iyi göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu endeksin yükselişi, bir kural olarak, ülkede ulusal para birimi faiz oranının büyümesini getiren faiz yükselişi konusunda uyarır. Gösterge Forex piyasasında en uçucu ekonomik göstergelerden biri olarak kabul edilir, yayım anında duyarlı döviz kuru bir dakika içinde 50-100 pip kadar çıkabilmektedir.

Üretici Fiyat Endeksi (Production Price Index)

Üretici Fiyat Endeksi sadece sanayi ürünlerinden oluşan tüketici sepetinin değer değişikliklerini yansıtır. ÜFE endeksi hesaplaması tüm üretim fazlarının (hammadde, ara aşama, hazır ürün) yanı sıra tüm sektörleri (sanayi, madencilik) içermektedir.

Endeks hesaplanırken, ithal edilen mal ve hizmetlerin fiyatları hesaplanmaz, ancak ithal hammadde ve bileşenlerin fiyatları aracılığıyla etkiler. Sanayi fiyatlarının dinamikleri genellikle TÜFE endeksi öncesinde yer alır ve bu yüzden gelecek için enflasyon düzeyi tahmin göstergesi olarak birçok analitik tarafından kullanılır.

İstihdam Maliyet Endeksi (Employment Cost Index)

İstihdam Maliyet Endeksi kazanılan maaş ve işsizlik yardımı değişimlerini gösterir. Bu ekonomide olası enflasyonun önemli bir göstergedir. Gelecekteki para-kredi politikası üzerinde karar verirken endeks Fed ve ECB tarafından dikkatlice izlenir. Endeksin Forex piyasası üzerinde güçlü bir etkisi yoktur. Faiz oranlarının yükselmesi bekleniyor ise, endeks değeri büyümesi kur artışına neden olur. Kural olarak İME uygulama alanında orta ve uzun ömürlü olmak üzere iki türü bir tahmin olarak kabul edilir.

Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Durable Goods Orders)

Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri uzun süreli kullanım için mal siparişleri ile ilgili raporu gösteren bir göstergedir, ki bunların kullanımı 3 yıldan fazla olur (mobilya, arabalar). Birincil metaller, makinalar, elektrikli ekipman ve ulaşım olmak üzere sanayiye göre siparişler 4 temel kategoriye ayrılır. Birçok girişimcilerin plan üretimi sahip oldukları siparişlere dayalı olduğu için DTMS öncü bir gösterge olarak kabul edilir, DTMS düşüşü üretim düşüşü öncesinde gerçekleşir ve tersi de karşılıklı olarak.

Dayanıklı tüketim malları oldukça pahalı oldukları için onlar üzerinde sipariş artışı tüketicinin kendi finansal araçlarını onlara harcamaya hazır olduğunu gösterecektir. Bu göstergenin büyümesi ekonominin gelişmesi için olumlu bir faktördür ve ulusal para birimi döviz kurunun büyümesini sağlayacaktır. Düşüş ise ters sonuçlara yol açar.
DTMS endeks düzeyi hakkında Rapor ABD İstatistik Bürosu tarafından yayımlanıyor. Yayın her ayın 4. haftasının başında New York saati ile 8:30’da gerçekleşiyor.

İşsizlik Başvuruları (Jobless Claims)

Gösterge bir hafta için işsizlik başvurularının miktar değişikliğini gösterir. 4 hafta boyunca ortalama değişim temelinde ülkedeki işsizlik hakkında sonuç çıkarmak mümkün olur. İşsizlik miktarında sabit azalma işgücü piyasasında iyileşme, ekonomi büyümesini belirtir ve Dolar büyümesini canlandırır. İşsizlik Başvuruları ve Tarım dışı istihdam göstergeleri arasında ters ilişki vardır. İşsizlik artışı olduğunda Tarım dışı istihdam Endeksinin azalmasını tahmin etmek oldukça mümkündür. Endeksin yayını her Perşembe Doğu Standart Saati ile 8:30’da (New York) gerçekleşir.

Ödemeler dengesi (Balance of Payments)

Ödemeler Dengesi yurt dışından gelen ve yurtdışına giden ödemeler şeklinde mali araçların akışını gösteren bir kayıttır. Ülke tarafından alınan ödeme toplamı diğer ülkeler ve uluslararası mali yapılara ödenen ödemeleri aşar ise, ödemeler dengesi aktif olarak kabul edilir (Pozitif artı), tersi ise pasif (negatif artı). Ödemeler dengesinin desteği devletin makroekonomik politikasının hedeflerinden biridir. Döviz kurunun yükselmesi için olumlu bir faktör pozitif artı olduğu ve düşüşü için ise negatif artı olduğu kabul edilir.

Verimlilik (Productivity)

Verimlilik belirli bir zaman döneminde çalışan başına çıktı miktarı değişikliğini gösteren bir endekstir. Bir ülkenin ekonomik durumunu değerlendirmek için önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Örneğin, grev veya diğer afetler sırasında sanayide istihdam sayısı azalır ve bunun neticesinde her çalışanın verimliliği artar, ki bu oldukça olumlu bir gerçektir.
Endeksin değer artışının ekonominin geliştirilmesi için pozitif bir faktör olduğu düşünülmektedir ve doların artışına yol açacaktır.

Sanayi Üretim Endeksi (Industrial Production Index)

Sanayi Üretim Endeksi sanayide ticaret (business) rölünü gösterir - imalat ve madencilik sektörlerinde, inşaat dahil olmamak üzere kamu hizmetleri sektöründe üretim miktarıdır.
Bu ulusal ekonomi durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biri olarak kabul edilir.

Ticaret Dengesi (Trade Balance)

Ticaret Dengesi tüm ihraç ve ithal edilen malların toplamı arasındaki ilişkidir. İhraç edilen malların bedellerinin toplamı ithal edilen malların toplamını aşıyor ise, ticaret dengesi aktif olarak kabul edilir (pozitif artı), eğer ithalat ihracatı aşar ise denge pasif olarak kabul edilir (negatif artı). Pozitif artı devletin ekonomik büyüme ve ulusal para birimi oranının artışını belirtir.

İşsizlik Oranı (Unemployment Rate)

Bu yüzde ve çalışma çağındaki nüfusun işsiz sayısı arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu '' piyasa motorunun'' en önemli makro endekslerinden biri olarak kabul edilmektedir. İstihdam göstergelerini tahmin etmek zor olduğu için, beyan edilen değer genellikle beklenenlere uymaz ve hemen düzeltme gerektirir. Bir kural olarak işsizlik artışı, ulusal paranın döviz kurunda düşüş eşliğinde olur. Bir kural olarak, "Tarım dışı istihdam" ın endeksi ile her ay yayınlanmaktadır.

İthalat Fiyatları (Import Prices)

Endeks bir ay boyunca ithalat fiyatlarının değişimini yansıtır ve enflasyonun bir göstergesi olarak kabul edilir. Hesaplanmasında olduğu gibi ithal edilen mal ve hizmetlerin fiyatları dikkate alınıyor, verilen endeks mal ve hizmet “sepeti”nde perakende fiyatlarının değişen ortak görüntüsüne ithalat fiyatlarının katkısını karakterize etmektedir. Temel faiz oranlarının yükselişini bekleme durumunda endeks değerinin yükselmesi dolar döviz kurunun yükselmesine neden olur.

İhracat Fiyatları (Export Prices)

Verilen endeksi ihracat fiyatlarının aylık dinamiklerini gösterir ve enflasyon endeksini temsil eder.
Kilit faiz oranlarının yükselişini beklerken endeks değeri yükselişi dolar kurunun yükselmesine neden olur. Endeks İthalat Fiyatları değeri ile her ay yayınlanmaktadır.

Perakende Satışlar (Retail Sales)

Perakende Satışlar perakende satış alanında satış hacmi miktarı değişimini gösterir. Tüketici talebinin en önemli itici güç olarak kabul edilmediği ABD ekonomisinin durumunu gösteren en önemli göstergelerden biridir. Gösterge 2 ana gruba ayrılır; “otomobil satışı” ve “her şeyin satışı”.

Yapı İzinleri (Building Permits)

Gösterge düzeltilmiş mevsimsellikte yeni evlerin yapımı için izinlerin miktarını gösterir. Gösterge, yapım için banka kredileri almak gerektiğinden dolayı temel faiz oranlarının değişimlerine karşı çok duyarlıdır. İnşaat istatistikleri konut piyasası için en iyi olarak kabul edilir ve nüfusun geliri ile direkt olarak bağlıdır. İnşaat miktar artışı refah ve ekonomik kalkınmanın iyileştirilmesini karakterize etmektedir. Göstergenin değer yükselişi ulusal para döviz kuru üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Visit Educational Center CFD ticareti nasıl yapılır bölümünde CFD ticaretinin nasıl yapıldığını iyice inceleyebilir ve CFD ticareti örnekleri görebilirsiniz. Eğitim Merkezi
NetTradeX CFD işlem platformunu indirerek ücretsiz CFD ticareti yapabilirsiniz İndir
Was this article helpful?
No
Teoriyi pratikle destekle
Demo hesap açtıktan sonra eğitim materyalleri ve çevrimiçi destek sağlanacaktır